مشاهده ی خبر

گزارش عملکرد کارگروه هیمالیانوردی در سال گذشته

گزارش عملکرد کارگروه هیمالیانوردی در سال گذشته

 گزارش عملکرد کارگروه هیمالیانوردی در سال گذشته در فایل پیوست زیر ارائه میگردد. با تشکر از آقای ابوالفضل عرب رئیس کارگروه هیمالیانوردی در سال گذشته.

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.