مشاهده ی خبر

23 شهریور اجرای تعیین موقعیت دقیق و سه بعدی توچال

23 شهریور اجرای تعیین موقعیت دقیق و سه بعدی توچال

در روز ٥ شنبه مورخ ١٣٩٦/٠٦/٢٣
عمليات اجرائى طرح تعیین موقعیت دقیق و سه بعدی قله توچال
به انجام خواهد رسيد.
اكيپ نقشه بردارى با حضور در محل با تجهيزات پيشرفته نسبت به برداشت اطلاعات زمينى اقدام خواهند نمود و نقشه توپوگرافى از محدوده قله توچال تهيه خواهد شد.
و متعاقباً با پردازش اطلاعات به دست آمده ضمن مشخص شدن محل بلند ترين نقطه ، موقعيت سه بعدى آن نيز با دقت سانتى متر محاسبه و ارائه خواهد شد

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.