مشاهده ی خبر

قهرمانی کشور نونهالان - شرکت کنندگان استان تهران

قهرمانی کشور نونهالان - شرکت کنندگان استان تهران

- لیست ورزشکاران شرکت کننده از استان تهران به شرح زیر می باشد، قابل ذکر است سرپرست، مربی تیم در بخش پسران آقای احسان احمدی (09123334523) و در بخش دختران خانم مریم علیخانی (09129223781) می باشند.

- جهت تایید رضایت نامه برای افراد زیر ۱۸ سال به دفتر هیئت مراجعه فرمایید.

مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان سامیار ترابی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان هامون فامیل روحانی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\مردان\سمنان محمدپارسا اسداللهی نژاد تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان انوشه واشقانی فراهانی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\زنان\سمنان ریحانه سادات موسوی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان آیناز علوی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\مردان\سمنان محمدصدرا فضائلی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\مردان\سمنان سامی فردوس تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان دینا سادات حسینی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\مردان\سمنان پرهام ناصری تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان آرتا زمانپور تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\زنان\سمنان رومینا درویش تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\زنان\سمنان غزل شجاعی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\زنان\سمنان باران رضایی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان رها قنبری مطلق تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان محمد مسیحا نیری تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\مردان\سمنان رادین فروغیان تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\مردان\سمنان رهاد سخنگو تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\زنان\سمنان نارگل بیدارمغز تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\مردان\سمنان امیرحسین ایرانشاهی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\زنان\سمنان سوگند طهمورثی یگانه تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان محمدرضا طرلانی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\مردان\سمنان گئورگ بوداغیان تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\مردان\سمنان کیا شیرازی نژاد تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\زنان\سمنان سارینا سالاری تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان الینا ساالاری تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\زنان\سمنان کیانا ایرانی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان رایا نصرتی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان نیکو عباس پناه تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان باران برقعی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان آتنا حسین زاده تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان بردیا حریری تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان رادین اسما عیل زاده تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان باران معاضدی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\مردان\سمنان رادین باور تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان یکتا سادات یزدانی طبائی زواره تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان صدف سیامکی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان یگانه سادات یزدانی طبائی زواره تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان رادان توتونچی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان ترانه کمالی اردکانی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان پریا غفوریان یوسفی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان رایا بهرامی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان واهه خداوردیان تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان آبتين زمردى تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\مردان\سمنان امیرعلی نجفی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\زنان\سمنان آترین تقی زاده مجید تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان باربد طالع توانا پسند تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\مردان\سمنان هیراد گلکار تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانC\مردان\سمنان امير علي ترابي ساكي تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان أمير سام اميني تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\مردان\سمنان مهدی معظمی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\مردان\سمنان پانوئل طهماسیان سوارانی تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان فاطمه عبدالی تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانA\زنان\سمنان هانا تاج زاده تایید شده \زنان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\مردان\سمنان یاشا حکمی  تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نونهالانB\مردان\سمنان هیراد دهقانی سانیج  تایید شده مردان\سمنان
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور\سرطناب\4\نوجوانانD\زنان\سمنان ویدا تاج الدین  تایید شده \زنان\سمنان

پست های هم ریشه:

اولین نفری باشید که نظر ارسال می کنید.