کارگروه راهنمایان کوهستان

با توجه به گسترش صنعت گردشگری و نیاز این صنعت به افرادی که در زمینه کوهستان فعالیت میکنند  تفاهم نامه ای میان فدراسیون کوهنوردی و میراث فرهنگی و گردشگری در ضمینه تربیت افرادی که در بخش سفرهای کوهستان فعالیت میکنند  با نام راهنمایان کوهستان منعقد گردید  تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگری در این ضمینه شغل جدیدی در جامعه پدید آید  و افراد فعال و علاقمند به این ضمینه دارای مدرک رسمی بوده تا کمکی به روند رو به رشد این صنعت در ایران کنند.