کارگروه محیط زیست

کارگروه محیط زیست؛


 هدف اصلی؛


جلب مشارکت کوهنوردان در شناسایی و ریشه یابی تهدیدات وارد بر محیط زیست کوهستان و هم اندیشی جهت ارائه راهکارها و اجرای فعالیت های اصلاحی و بهسازی در این رابطه.


اهداف عملیاتی؛


۱-     تهیه پایگاه داده در راستای تسهیل امکان تصمیم گیری صحیح و دقیق در خصوص مسائل مرتبط به محیط زیست کوهستان.


۲-     تقویت مسئولیت اجتماعی و همسوسازی گروه‌ها و تشکل های کوهنوردی در پیگیری مسائل مرتبط به محیط زیست کوهستان.


۳-     استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی موجود (نظیر دانشگاه) و عموم علاقه مندان به طبیعت در پیگیری مسائل محیط زیست کوهستان.


۴-     پیگیری خلاء ‌های قانونی، زمینه‌های حقوقی و اداری در رابطه با محیط زیست کوهستان با بهره گیری از ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی کوهنوردان.


۵-     رفع نیازهای فرهنگی و آموزشی و ظرفیت سازی در ذینفعان و دست اندرکاران امور مرتبط با حفظ محیط کوهستان.


 

روشهای مورد استفاده کارگروه برای ارتقای وضعیت حفاظت محیط زیست کوهستان؛


۱-     مطالعات میدانی و کتابخانه ای برای شناخت بهتر محیط کوهستان و برنامه­ریزی مشارکتی جهت حفاظت.


۲-     ارائه آموزش های تخصصی و علمی به ذینفعان و دست اندرکاران حفظ محیط کوهستان.


۳-     فعالیتهای ترویجی، فرهنگی و جلب مشارکت عمومی در حفاظت (برگزاری همایش، نشریات، برنامه های نمادین و …)


۴-     پیگیری زمینه های اجرایی قانونی، اداری و حفاظت فیزیکی .


ساعت تماس : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰


مسئول کارگروه : آقای حسین ورجاوند ۰۹۱۲۲۰۴۱۸۵۴


دبیرکارگروه : آقای شاهین صفوی ۰۹۱۲۳۳۳۸۳۷۱