تماس با ما

آدرس باشگاه : تهران، خیابان شهید مدنی شمالی (نظام آباد)، باشگاه رسالت (دیهیم سابق)، طبقه اول
ساعت مراجعه (بخش اداری) : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۵:۳۰
تلفن : ۳- ۷۷۸۴۵۵۵۲ ۲۱ ۹۸+
فکس : ۷۷۸۴۵۵۵۱ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیک مسئولین :
رئیس هیئت : manager@tehranclimb.ir
روابط عمومی : crm@tehranclimb.ir
هیئت مربیان : trainers@tehranclimb.ir
مسئول حقوقی : lawyer@tehranclimb.ir
مسئول فنی پلتفرم : pasayandeh@gmail.com