هیمالیانوردی و صعودهای بلنداردوی تیم هیمالیانوردی هیات کوه نوردی و صعود قله دوبرار غربی

1398/02/22 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

اردوی تیم هیمالیانوردی هیات کوه نوردی و صعود قله دوبرار غربی

اطلاعات بیشتر »

پیام تسلیت

1398/02/10 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

پیام تسلیت

اطلاعات بیشتر »

ششمین اردو هیمالیانوردی استان تهران ۸ و ۹ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شد

1398/01/10 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

ششمین اردو هیمالیانوردی استان تهران ۸ و ۹ فروردین ۱۳۹۸ برگزار شد

اطلاعات بیشتر »

پنجمین اردوی هیمالیانوردی هیات کوه نوردی و صعودی ورزشی استان تهران برگزار شد

1397/12/25 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

پنجمین اردوی هیمالیانوردی هیات کوه نوردی و صعودی ورزشی استان تهران برگزار شد

اطلاعات بیشتر »

جدول اردوهای آموزشی و توان افزایی صعود های بلند و هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان تهران

1397/12/20 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

جدول اردوهای آموزشی و توان افزایی صعود های بلند و هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان تهران

اطلاعات بیشتر »

پنجمین اردوی آموزشی و توان افزایی هیئت استان تهران

1397/12/19 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

پنجمین اردوی آموزشی و توان افزایی هیئت استان تهران

اطلاعات بیشتر »

پنجمین اردوی آموزشی و توان افزایی هیئت استان تهران

1397/12/19 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

پنجمین اردوی آموزشی و توان افزایی هیئت استان تهران

اطلاعات بیشتر »

دیدار با اعضای تیم هیمالیانوردی سال 97 و اعطای حکم جناب آقای یونس رضاخانی سرپرست کمیته هیمالیانوردی هیات کوه نوردی و صعودی ورزشی استان تهران

1397/12/17 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

دیدار با اعضای تیم هیمالیانوردی سال 97 و اعطای حکم جناب آقای یونس رضاخانی سرپرست کمیته هیمالیانوردی هیات کوه نوردی و صعودی ورزشی استان تهران

اطلاعات بیشتر »

اردوى هيماليانوردى (دوره ٩٥-٩٦)

1397/12/13 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

اردوى هيماليانوردى (دوره ٩٥-٩٦)

اطلاعات بیشتر »

گزارش اردوی هیمالیا نوردی تیم استان تهران

1397/11/30 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

گزارش اردوی هیمالیا نوردی تیم استان تهران

اطلاعات بیشتر »

چهارمین اردوی آمادگی و انتخابی هیمالیانوردی هیئت استان

1397/11/13 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|هیمالیانوردی و صعودهای بلند

چهارمین اردوی آمادگی و انتخابی هیئت استان

اطلاعات بیشتر »

گزارشی از اردوی پل خواب

1397/10/02 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند

برگزاری ارو در تاریخ 30 آذر 97 در منطقه پل خواب

اطلاعات بیشتر »

گزارش صعود به قله شاه البرز

1397/09/30 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند

اطلاعات بیشتر »

فراخوان ثبت نام اردوهای استعدادیابی و آموزشی هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران با مشارکت هیئت های تابع و باشگاههای استان تهران

1397/09/15 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند

اطلاعات بیشتر »

جلسه هم اندیشی کارگروه هیمالیانوردی و صعودهای بلند هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران

1397/09/14 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند

اطلاعات بیشتر »

مدارک موردنیاز جهت دریافت مجوز شورای برون‌ مرزی وزارت ورزش و جوانان

1397/07/16 | هیمالیانوردی و صعودهای بلند|بخشنامه ها

مدارک موردنیاز جهت دریافت مجوز شورای برون‌ مرزی وزارت ورزش و جوانان

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار شهرستان ها
مهمترین خبر ها