اولین دوره آموزشی تخصصی حرکت شناسی توسط کمیته صعودهای ورزشی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران با میزبانی فروشگاه دوبیسل برگزار شد

1397/12/25 | صعودهای ورزشیمتن خبر :

اولین دوره آموزشی تخصصی حرکت شناسی توسط کمیته صعودهای ورزشی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران با میزبانی فروشگاه دوبیسل برگزار شد

کمیته صعودهای ورزشی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران به منظور ارتقای سطح ورزشکاران این رشته روز پنجشنبه تاریخ 1397/12/23 یک دوره آموزشی یک روزه با موضوع "حرکت شناسی در سنگنوردی" با حضور مربی سنگنورد و دیواره نورد مشهور اسپانیایی آقای توتی والس، با میزبانی فروشگاه دوبیسل در سالن سنگنوردی لیزارد برگزار نمود.

در این دوره 16 نفر حضور داشتند که در انتهای دوره با حضور نایب رئیس هیئت خانم حوری، رئیس کمیته صعودهای ورزشی آقای گلشن و مدیر فروشگاه دوبیسل آقای حسنی، گواهی دوره تقدیم شرکت کنندگان گردید.

 هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران طی برگزاری و همکاری در برگزاری این دوره از مدیریت سالن سنگنوردی لیزارد، فروشگاه دوبیسل، آقای امین پیل آرام، آقای محسن پور قاسم کمال تشکر را دارد