نفرات برتر مسابقات لید قهرمانی استان تهران/ آقایان

1397/10/22 | مسابقات و لیگمتن خبر :

مسابقات لید قهرمانی استان تهران روز گذشته (جمعه 21 دی ماه 1397) در بخش آقایان برگزار گردید که در این مسابقات  با حضور 24 نفر ورزشکار نتایج به شرح زیر می باشد:

امین کتابی

مقام اول

باشگاه تربیت مدرس

محمد رخصتی

مقام دوم

باشگاه تربیت مدرس

آرتیمس فرشاد یگانه

مقام سوم

باشگاه تربیت مدرس

در مرحله مقدماتی آقای مهدی داورپور رئیس کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون میهمان مسابقه بودند و در پایان با حضور رئیس کارگروه مسابقات و لیگ استان آقای گلشن، مدال و احکام قهرمانی اهدا گردید.